Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i uprawnień niezbędnych do prowadzenia auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018.

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

Dzień pierwszy – godz. 11.00 – 17.00

 1. Wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
  • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015
  • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015

Dzień drugi godz. 09.00 – 17.00

 1. Wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm PN-ISO 45001:2018 i OHSAS 18001:2007
  • wspólne wymagania norm
 2. Podstawowe wymagania dla auditorów zgodnie z ISO 19011:2018

Dzień trzeci godz. 09.00 – 14.00

 1. Przygotowywanie się do auditu:
  • kryteria stosowane w trakcie auditu
  • opracowywanie listy pytań kontrolnych
  • przygotowywanie planu auditu
 2. Przeprowadzanie auditu:
  • przeprowadzanie spotkania otwierającego
  • formułowanie pytań zadawanych podczas auditu

Dzień czwarty godz. 09.00 – 13.00

 1. Przeprowadzanie auditu:
  • poszukiwanie dowodów na funkcjonowanie systemu
  • identyfikowanie niezgodności
  • przeprowadzanie spotkania zamykającego
 2. Dokumentowanie auditu:
  • opracowywanie raportu z auditu ze zwróceniem uwagi na poprawne formułowanie wniosków z auditu
  • prawidłowe zapisywanie niezgodności
 3. Egzamin

Cena

2350 zł netto

Cena regularna

2250 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 1-osobowych
Czas trwania: 4 dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

26-29.10.2021 – Ustroń
Hotel „Wilga”, ul. Zdrojowa 7, 43-450 Ustroń
dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto

Trenerzy

Dariusz Okraska – specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną, auditor wewnętrzny ZSZ, auditor angielskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Współautor publikacji Verlag Dashoffer „Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000”.

Andrzej Kowalkow – wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy m.in. w: PCBC, WSZOP, CIOP,  UDT. Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie. Auditor wiodący Bureau Veritas Certification Polska.

Maciej Kostrzanowski – konsultant zajmujący się opracowywaniem i wdrażaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego w różnych organizacjach oraz prowadzeniem szkoleń w tej tematyce. Auditor techniczny Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie EMS, EMAS, BHP, GHG, auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego. Członek Komitetu Technicznego nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (jako przedstawiciel tego komitetu uczestniczył m.in. w pracach wspólnego zespołu KT nr 6 i nr 270 w opracowaniu polskiej wersji normy 19011:2003 oraz normy ISO 14001:2015). Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.