Usługi doradcze

Właściwa identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa oraz obszarów problemowych jest kluczowym elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania na rynku. Często do jej dokonania konieczna jest pomoc zewnętrznych specjalistów, którzy w obiektywy sposób potrafią spojrzeć na działanie firmy. Pozwala im to dostrzec wszelkie jej dysfunkcje i zaproponować skuteczne rozwiązania. Biuro „SYSTEM” Sp. J. posiada właśnie takich specjalistów, mogących pochwalić się nie tylko fachową wiedzą, ale też wieloletnim doświadczeniem.

Dzięki współpracy z licznym gronem ekspertów Biuro „SYSTEM” Sp. J. może zaoferować swoim Klientom szeroki zakres usług doradczych. Specjalizujemy się zwłaszcza w obszarze BHP, PPOŻ, ochrony środowiska, systemów zarządzania (Jakością wg ISO 9000:2015, Środowiskowego wg ISO 14001:2015 i EMAS, BHP wg OHSAS 18001:2007 i ISO 45001:2018, Energią wg ISO 50001:2018, Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001), prawa pracy, oraz Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich tych obszarach prowadzimy diagnozę potrzeb Klienta oraz audity zgodności z wymaganiami prawnymi. W ramach współpracy możemy przeprowadzić zarówno jednorazowe konsultacje, jak i cykl usług doradczych.

Formularz kontaktowy

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących naszej oferty zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza.