Ochrona Środowiska

Niedostowanie się przez przedsiębiorstwa do aktualnych wymagań w zakresie ochrony środowiska skutkować może nałożeniem na nie dużych kar finansowych. Dlatego też specjaliści ds. ochrony środowiska a także właściciele przedsiębiorstw muszą być „na bieżąco” ze wszystkimi wymaganiami i zmianami w prawie. Dużą pomocą może być dla nich udział w organizowanych przez Biuro „SYSTEM” Sp. J. szkoleniach, podczas których w przystępny i skondensowany sposób omawiane są najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, a uczestnicy mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów w tej dziedzinie.