Podstawowe wymagania z zakresu Ochrony Środowiska w małych przedsiębiorstwach

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu ochrony środowiska obowiązujących w małych przedsiębiorstwach.

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

Dzień pierwszy – godz. 09.00 – 15.00

 1. Wymagania prawne wynikające z tzw. Ustawy odpadowej:
  • obowiązek posiadania pozwolenia administracyjnego na gospodarowanie odpadami
  • prowadzenie ewidencji opadów
  • sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadowej
  • BDO
  • zmiany w prawie w zakresie sprawozdawczości odpadowej po 01.01.2020 r.
 2. Wymagania prawne wynikające z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:
  • obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu wprowadzanych opakowań
  • prowadzenie ewidencji wprowadzanych opakowań
  • sprawozdawczość w zakresie gospodarki opakowaniowej
  • BDO – rejestracja na wniosek podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach

Dzień drugi – godz. 09.00 – 15.00

 1. Wymagania prawne wynikające z Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – obowiązki przedsiębiorstw posiadających urządzenia chłodnicze (chłodziarki, klimatyzatory)
 2. Wymagania prawne wynikające z Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – obowiązek złożenia rocznego raportu w zakresie korzystania ze środowiska do Krajowej Bazy
 3. Wymagania prawne wynikające z Prawa Ochrony Środowiska:
  • ewidencja opłat
  • obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
  • obowiązek przedkładania ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska

Cena

850 zł netto

Cena regularna

800 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
Czas trwania: 2 dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

zapytaj o szkolenie zamknięte

Trenerzy

Dagmara Kowalczyk – specjalista, konsultant i trener ds. systemu zarządzania jakością i środowiskowego oraz ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowaniu procedur i instrukcji zakładowych dotyczących: systemów zarządzania środowiskowego oraz dokumentacji związanej z ściekami, odpadami, opakowaniami, deklaracji środowiskowych produktu. Prowadzi konsultacje w sprawach przepisów prawa dotyczących odprowadzania ścieków, odpadów, gospodarki opakowaniowej, emisji do powietrza gazów i pyłów, emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń gleby i ziemi. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji i informacji z zakresu ochrony środowiska na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Maciej Kostrzanowski, tel. 504-255-341, m.kostrzanowski@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.