Kursy zawodowe

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wprowadzone w 2018 r. spowodowały, że do obsługi takich wózków uprawnione będą jedynie osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjnego z Urzędu Dozoru Technicznego. Zaświadczenie takie uzyskać można po zdaniu egzaminu przed komisją UDT.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. organizuje kursy przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego zarówno dla nowych jak i obecnych (posiadających jedynie imienne zaświadczenia uprawniające do obsługi) operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym, suwnic i zawiesi. Ponadto organizujemy również kursy dla operatorów urządzeń, do obsługi których nie są wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne z UDT.