Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

Teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie pozwalające na uzyskanie kwalifikacji uprawniających do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym.

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii. Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy maseczki lub przyłbice ochronne.

Program szkolenia

 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 3. Udźwig i grupa natężenia pracy
 4. Pojęcie stateczności urządzenia
 5. Budowa urządzeń
 6. Budowa urządzenia właściwego dla grupy, kategorii i rodzaju (przeznaczenia)
 7. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie
 8. Urządzenia zabezpieczające stosowane w urządzeniach transportu bliskiego
 9. Wyposażenie elektryczne ( hydrauliczne, pneumatyczne )
 10. Obsługa UTB: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp. zasady ogólne
 11. Obsługa: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy , w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp. zasady szczegółowe
 12. Współpraca z hakowymi
 13. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu na powietrznych linii energetycznych itp.
 14. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG, CNG)
 15. Warunki bezpiecznej pracy
 16. BHP przy obsłudze urządzeń
 17. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania

Program uzupełniający:

 1. Wiedza z zakresu wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia
 2. Mechanika – droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność
 3. Elektrotechnika – natężenie prądu; napięcie – różnica potencjałów, oporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu

Zgłoszenia

Kurs realizowany w formule zamkniętej, na indywidualne zlecenie organizacji

Minimalna liczba uczestników: 5 osób
Czas trwania: 3 dni

Trenerzy

Szkolenie poprowadzą wykładowcy Biura „SYSTEM” Sp. J. posiadający bardzo bogate doświadczenie w zakresie kursów zawodowych.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.