System Zarządzania Środowiskowego

W celu zapewnienia sprawnego działania wdrożonego w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzania Środowiskowego warto regularnie szkolić pracowników i poszerzać ich wiedzę na temat tego systemu. Biuro „SYSTEM” Sp. J. oferuje szeroki zestaw podstawowych i doskonalących szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego, podczas których uczestnicy mają szansę nabyć i poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje oraz zdobyć uprawnienia Pełnomocnika lub Auditora wewnętrznego, a także wymienić się swoimi doświadczeniami z innymi osobami.