System Zarządzania Jakością

Sprawne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością nie jest możliwe bez zaangażowania pracowników, zwłaszcza tych, którzy mają pełnić w nim specjalne role. By móc dostosować się do wymagań i założeń systemu, muszą oni jednak posiadać w tym zakresie odpowiednią wiedzę. Wiedzę tę w łatwy i przystępny sposób można zdobyć na szkoleniach realizowanych przez Biuro „SYSTEM” Sp. J. Oferujemy szkolenia podstawowe, mające na celu zapoznanie z normą i funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością, szkolenia skierowane do konkretnych grup odbiorców (Pełnomocnicy, Auditorzy wewnętrzni), jak również szkolenia doskonalące, rozwijające posiadaną już wiedzę.