Przejdź do treści

Praca z substancjami niebezpiecznymi i toksycznymi 

Czym są substancje niebezpieczne?

Substancje niebezpieczne są zasadniczo substancjami chemicznymi i/lub metalami, które  ze względu na swoje właściwości fizyczne stanowią bezpośrednie zagrożenie i mogą spowodować poważne urazy lub śmierć . Niektóre z nich mogą spowodować urazy poprzez sam kontakt natomiast inne w reakcji chemicznej z innymi substancjami.

Substancje niebezpieczne można podzielić na 4 grupy :

 • substancje szkodliwe bezpośrednio (mogą wyrządzić szkodę),
 • substancje reagujące z wodą (wytwarzają ciepło i/lub gazy wybuchowe/łatwopalne),
 • środki utleniające (zwiększają ryzyko pożaru/wybuchu),
 • substancje toksyczne (zatrucie organizmu następuje wskutek wdychania, spożycia i/lub wchłonięcia).

Niektóre substancje niebezpieczne wymagają specjalnych warunków przechowywania. Substancje reagujące z woda należy przechowywać w wodoodpornych kontenerach i z daleka od pomieszczeń z instalacją tryskaczową.

Środki utleniające należy przechowywać z dala od cieczy o niskich temperaturach zapłonu oraz z daleka od źródeł ciepła.

Stosowanie niebezpiecznych substancji, niebezpiecznych mieszanin w pracy jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę zdrowia i życia.

Rodzaje substancji niebezpiecznych

 • substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych i utleniających,
 • substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne,
 • substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne,
 • substancje i mieszaniny łatwopalne,
 • substancje i mieszaniny bardzo toksyczne,
 • substancje i mieszaniny toksyczne,
 • substancje i mieszaniny szkodliwe,
 • substancje i mieszaniny żrące,
 • substancje i mieszaniny drażniące,
 • substancje i mieszaniny uczulające,
 • substancje i mieszaniny rakotwórcze,
 • substancje i mieszaniny mutagenne,
 • substancje i mieszaniny działające szkodliwe na rozrodczość,
 • substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska.

Substancje toksyczne

 • substancje drażniące,
 • substancje uczulające,
 • substancje duszące,
 • substancje ogólnotrujące,
 • substancje neurotropowe,
 • substancje rakotwórcze,
 • substancje mutagenne.

Środki ochronne wykorzystywane podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi i toksycznymi

 • maski z filtrami,
 • okulary ochronne,
 • rękawice,
 • fartuch/ubranie ochronne.
 • wentylatory,
 • wyciągi.

Po więcej ważnych informacji dotyczących substancji niebezpiecznych i toksycznych zapraszamy na nasze szkolenie https://biuro-system.com/szkolenia_system/substancje-niebezpieczne-i-toksyczne-srodki-przemyslowe-tsp-warsztaty-szkoleniowe-bhp/ podczas, którego omówimy takie zagadnienia:

 • Wykaz prac związanych z używaniem substancji niebezpiecznych i TŚP
 • Zagrożenia związane z wykonywaniem pracy z substancjami niebezpiecznymi i TŚP- analiza zagrożeń i sposoby ochrony
 • Zasady prawidłowego oznakowania substancji niebezpiecznych
 • Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych- odczytywanie informacji, sposób prawidłowego posługiwania
 • Podział toksycznych środków przemysłowych
 • Sprzęt gaśniczy- rodzaje pożarów i dobór środków do ich gaszenia
 • Środki ochrony indywidualnej- rodzaje i zasady stosowania Praktyczne zastosowanie środków gaśniczych

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności