Substancje niebezpieczne i toksyczne środki przemysłowe (TŚP) – Warsztaty szkoleniowe BHP

Celem warsztatów szkoleniowych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności dotyczących:

 • przepisów dotyczących składowania, przechowywania i transportu substancji niebezpiecznych i TŚP
 • praktycznych sposobów i zasad bezpiecznej pracy w obecności TŚP
 • sposobów postępowania z TŚP oraz postępowania w razie awarii
 • konserwacji sprzętu ochronnego oraz zasada jego użycia

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

godz. 13.00 – 15.00 – rejestracja Uczestników warsztatów szkoleniowych i obiad
Dzień pierwszy –  godz. 15.00-18.30

 1. Przepisy prawne dotyczące składowania, magazynowania i transportu substancji niebezpiecznych i TŚP
 2. Klasyfikacja substancji niebezpiecznych

Dzień drugi godz. 9.00 – 18.30

 1. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej – sposób posługiwania się, istotne informacje w niej zawarte
 2. Oznakowania substancji niebezpiecznych: literowo – cyfrowe i graficzne
 3. Zagrożenia i czynniki ryzyka występujące podczas postępowania z substancjami niebezpiecznymi
 4. Zasady pracy w obecności TŚP oraz postępowanie w przypadku wystąpienia awarii:
  • gazy niebezpieczne
  • substancje parzące (kwasy, zasady)
  • substancje palne
  • substancje trujące
 5. Środki ochrony osobistej – ubrania i inny sprzęt
 6. Podręczny sprzęt gaśniczy – rodzaje i zasady doboru

Dzień trzeci godz. 8.30- 13.00

 1. Zasady przechowywania i konserwacji sprzętu ochronnego:
  • aparaty ochrony dróg oddechowych
  • ubrania ochronne
 2. Zasady użycia sprzętu gaśniczego – ćwiczenia praktyczne

Cena

1950 zł netto

Cena regularna

1850 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 1-osobowych
Czas trwania: 3 dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

08-10.12.2021 – Ustroń
Hotel „Wilga”, ul. Zdrojowa 7, 43-450 Ustroń
dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto

Trenerzy

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.