Przejdź do treści

Apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Zgodnie z § 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650, ze zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;

2)  apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Ile apteczek powinno być w zakładzie?

W przepisach nie ma sprecyzowane ile apteczek powinno być w zakładzie. Ich ilość należy dostosować do wielkości firmy, rodzaju i nasilenia występujących zagrożeń. Ilość apteczek powinna być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.  

Kto nadzoruje apteczki w zakładzie ?

Obsługa apteczek powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Na każdej zmianie musi być osoba odpowiedzialna za apteczkę. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników. Imienna lista pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, wyznaczonych do obsługi apteczek, powinna być umieszczona na apteczkach.

Oznaczenie miejsc z apteczką

Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, oraz łatwo dostępne.

Wyposażenie apteczek

Zgodnie z rozporządzeniem, skład apteczki być ustalony w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy. W Polsce brak jest unormowań precyzyjnie określających skład wyposażenia apteczek pierwszej pomocy. Podobnie jak w większości krajów UE przyjęło się określanie składu apteczek w oparciu o niemieckie normy DIN. Posługiwanie się więc normami DIN jest w Polsce dobrowolne.

DIN 13157 norma (tzw. przemysłowa) określa ilość i rodzaj opatrunków i akcesoriów niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy na terenie budowy, zakładu pracy, biura, szkoły itp. Ze względu na większą ilość czynników ryzyka (np. oparzenia), dużą ilość zabezpieczanych osób a z drugiej strony brak ograniczenia miejsca (jak w przypadku apteczek samochodowych) skład jest znacznie bogatszy.

Elementy wyposażenia apteczki zgodnie z normą DIN dla zakładów:

 • Przylepiec DIN 13019 – A (5m x 2,5 cm) 
 • Plaster DIN 13019 – E (10 x 6 cm)            
 • Opatrunek na opuszki palców    2            
 • Opatrunek na palec (12 x 2 cm) 2            
 • Plaster z opatrunkiem (1,9 x 7,2 cm)      
 • Plaster z opatrunkiem (2,5 x 7,2 cm)      
 • Opatrunek indywidualny DIN 13151 – K  (6 x 8 cm)          
 • Opatrunek indywidualny DIN 13151 – M (8 x 10 cm)       
 • Opatrunek indywidualny DIN 13151 – G  (10 x 12 cm)    
 • Chusta opatrunkowa DIN 13152 – A (60 x 80cm)              
 • Kompres (10 x 10cm)    
 • Kompres na oko (min. 5 x 7 cm)
 • Kompres zimny (min. 200 cm2)
 • Koc ratunkowy 160 x 210 cm    
 • Opaska elastyczna DIN 61634 – FB 6 (4m x 6cm)
 • Opaska elastyczna DIN 61634 – FB 8 (4m x 8cm)
 • Chusta trójkątna DIN 13168 – D
 • Nożyczki DIN 58279 – B (19 cm)               
 • Torebka foliowa (min. 30 x 40 cm)          
 • Chusta z flizeliny (min. 20 x 30 cm)         
 • Rękawice jednorazowe EN 455 
 • Chusteczka wilgotna do czyszczenia skóry

Oprócz środków do udzielania pierwszej pomocy, a apteczce musi również znaleźć się instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Częstotliwości przeglądów apteczek oraz uzupełniania ich zawartości również musi być uregulowana wewnątrzzakładowo, podobnie jak sposób zamawiania materiałów do apteczki.

Jeżeli pracodawca nie zapewni odpowiednich środków to inspektor pracy po przeprowadzeniu kontroli ma prawo nakazać zapewnienie odpowiednich środków pierwszej pomocy. Ponadto osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy lub osoba kierująca pracownikami, lub innymi osobami fizycznymi ponosi odpowiedzialność wykroczeniową zgodnie art. 283 § 1 Kodeksu pracy.

Aby odpowiednio używać elementów wyposażenia apteczki powinno się systematycznie aktualizować wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas naszych szkoleń możecie w praktyce przećwiczyć opatrywanie urazów -> https://biuro-system.com/szkolenia_system/pierwsza-pomoc-zasady-postepowania/

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności