Przejdź do treści

Blog

Prace szczególnie niebezpieczne są wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Dziale  IV Procesy pracy, Rozdział 6 Prace szczególnie niebezpieczne. § 80. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w …
Organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronieprzeciwpożarowej. Ustawa ta w art. 1 definiuje ochronę przeciwpożarową jako: „system polegający na realizacjiprzedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lubinnym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu …
Jednym z istotnych elementów zapewnienia właściwej profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest sporządzanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk w zakładzie pracy. Wypadki przy pracy lub choroby zawodowe mogą być spowodowane brakiem informacji o ryzyku zawodowym na danym stanowisku lub też akceptowaniem zbyt dużego ryzyka. W tym …
Charakterystyka pracy w branży budowlanej, tj. wysoki poziom wypadkowości oraz różnorodności zagrożeń występujących na stanowiskach robotniczych wymagają podejmowania przez właścicieli firm działań zapobiegawczych, takich jak: przeszkolenie pracowników, prawidłowa organizacja pracy, zapewnienie odpowiedniego sprzętu czy też środków ochrony. Chcąc zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa w pierwszej kolejności należy zapewnić środki ochrony …
 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje co to jest Wypadek przy pracy „Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą” . Nie ma już …
BHP, wypadki
Choć w ostatnich latach liczba wypadków w branży budowlanej spadła o 45%, to nadal  w stosunku do innych branż jest na bardzo wysokim poziomie. Stąd pracodawcy często zastanawiają się, jak jeszcze można poprawić stan bezpieczeństwa na prowadzonych budowach? W sytuacji, gdy pracodawca realizuje wymagania rozporządzeń i ustaw dot. BHP …

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności