Przejdź do treści

Blog

BHP, wypadek
Według danych PIP wypadki przy pracy za rok 2021 wyniosły 2104 wypadki. Jest  to mniej niż w 2020 o 99. W tym niestety wypadki śmiertelne to 243 chociaż mniej od roku 2020 o 28 jednak nadal dużo. Najwięcej wypadków dotyczyło pracy w budownictwie 103 wypadki a następnie w tzw. …
kursy zawodowe
W terminie 16-20 maja 2022 r. obchodzony jest Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, który został zainicjowany przez Komisję Europejską w 2016 r. Obchody te mają na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Jeśli chcesz zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe lub zaktualizować wiedzę zapraszamy na nasze kursy zawodowe tj: -Obsługa wózków jezdniowych …
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to opracowanie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie technicznym, organizacyjnym i porządkowym w konkretnym budynku. Odwołując się do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) za wdrożenie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego odpowiedzialny jest: …
Jaka jest częstotliwość wykonywania badań środowiska pracy? Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie …
Co to jest analiza stanu warunków pracy, co musi zawierać i jak często trzeba ją przeprowadzać? Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie pracy. Przegląd stanu bhp jest oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, polegająca m.in. na porównaniu tego …
BHP, wypadki przy pracy
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy ma na celu zwrócenie uwagi na poprawę warunków bezpieczeństwa osób pracujących a także upamiętnienie ludzi, którzy ponieśli śmierć wykonując swoje obowiązki zawodowe. Zgodnie z rozporządzeniem art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy …

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności