Przejdź do treści

Blog

BHP
Kto organizuje pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego i gdzie należy je prowadzić? Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy organizowane są przez pracodawcę. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 poz.844). Pomiary wykonywane …
Czym jest ewakuacja? Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny. Ewakuacja można podzielić ze względu na skalę działania: mała np. wyprowadzanie ludzi z pojedynczego budynku zagrożonego pożarem duża np. ewakuacja ludzi z terenów wystąpienia powodzi lub działań wojennych. …
BHP, wypadki przy pracy
Drogę do pracy lub z pracy pokonuje codziennie wiele osób, za pomocą różnorodnych dostępnych środków transportu. Nie zawsze mamy wpływ na to jak ona wygląda, a i ciężko się ustrzec przed zdarzeniami losowymi, które mogą wyniknąć w trakcie jej pokonywania. Przepisy prawa regulujące zagadnienia dotyczące wypadku w drodze do …
BHP, wypadki przy pracy
Po zaistnieniu wypadku przy pracy oraz podjęciu nadrzędnych czynności takich jak udzielenie pomocy poszkodowanemu oraz zabezpieczeniu miejsca wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Czynności prowadzone po zaistnieniu wypadku regulowane są przez przepisy: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności …
Co roku 5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska, który ma na celu uświadomić nam główne problemy ekologiczne takie jak: – problemy eksploatacji zasobów naturalnych, – niezrównoważona produkcji i konsumpcji, -zanieczyszczenia środowiska Działania edukacyjne prowadzone przez różne instytucje krajowe i międzynarodowe mają zachęcić do poszukiwania rozwiązań na powyższe …
BHP, wypadki przy pracy
Podczas gdy na zakładzie dochodzi do wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek wykonania wielu czynności, których niedopełnienie może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, karnymi i finansowymi. W zależności od rodzaju wypadku (ciężki, śmiertelny, zbiorowy czy inny) procedura wypadkowa częściowo może się różnić. Jednak jednym z nadrzędnych elementów występującym podczas każdego …

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności