Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 roku
  • obowiązków pracodawcy związanych z narażeniem pracowników na pole elektromagnetyczne

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

1. Podstawowe definicje i pojęcia poszczególnych zjawisk i współczynników określonych w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz.U.2016.950)
2. Podstawowe zagrożenia pól elektromagnetycznych powstające w przestrzeni pracy
3. Klasyfikacja obiektów oraz instalacji do wykonania pomiarów
4. Limity narażenia na pole elektromagnetyczne i limity bezpośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego
5. Metody eliminacji lub ograniczenia narażenia na pole elektromagnetyczne
6. Sporządzanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji dotyczącej rozpoznania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych
7. Zakres szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku wystąpienia pól elektromagnetycznych
8. Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników w obszarze pracy pól elektromagnetycznych – zakres informacji dotyczących charakterystyki pola-EM i poziomu narażenia w przestrzeni pracy dostępnej dla pracownika
9. Pytania Uczestników szkolenia

Cena

550 zł netto

Cena regularna

500 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

  • materiały szkoleniowe
Czas trwania: 1 dzień

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

zapytaj o szkolenie zamknięte

Trenerzy

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.