Koordynator BHP – koordynacja prac remontowych, budowlanych i inwestycyjnych na terenie czynnego zakładu pracy – Warsztaty szkoleniowe BHP

Celem warsztatów szkoleniowych jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie planowania, organizacji i koordynacji prac budowlanych, remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne na terenie czynnego zakładu pracy.

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

godz. 13.00 – 15.00 – rejestracja Uczestników warsztatów szkoleniowych i obiad
Dzień pierwszy – godz. 15.00 – 18.00

 1. Wymagania Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001:2007 i PN-ISO 45001:2018 dotyczące nadzoru nad podwykonawcami
 2. Organizacja prac pożarowo niebezpiecznych – obowiązki pracodawcy, na którego terenie prowadzą prace podmioty zewnętrzne

Dzień drugi – godz. 09.00 – 14.00

 1. Prace budowlane, remontowe i montażowe wykonywane na terenie czynnego zakładu pracy
 2. Obowiązki pracodawcy, na terenie którego prowadzą prace podmioty zewnętrzne, w tym w zakresie procedur przy pracach szczególnie niebezpiecznych
 3. Nadzór i odpowiedzialność po stronie wykonawcy prac oraz pracodawcy, na terenie którego realizowane są prace
 4. Sposoby organizacji i koordynacji prac prowadzonych przez podmioty zewnętrzne w zakresie BHP oraz praktyczne opracowywanie dokumentów z tym związanych

Dzień trzeci – godz. 9.00 – 13.00

 1. Wypadki przy pracy
 2. Obowiązki pracodawcy, na terenie którego wydarzył się wypadek przy pracy osoby zatrudnionej przez podmiot zewnętrzny
 3. Procedury ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy osoby zatrudnionej przez podmiot zewnętrzny
 4. Omówienie przykładowych wypadków przy pracy na terenie pracodawcy przy udziale wykonawcy prac wraz z analizą ich przyczyn

Cena

1950 zł netto

Cena regularna

1850 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 1-osobowych
Czas trwania: 3 dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

08-10.12.2021 – Ustroń
Hotel „Wilga”, ul. Zdrojowa 7, 43-450 Ustroń
Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto

Trenerzy

mgr inż. inżynierii lądowej Wiesława Saroma – Starszy Inspektor Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy, OIP Tarnów – specjalista w zakresie BHP w budownictwie. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem, wykładowca na szkoleniach Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dariusz Okraska – Specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-ISO 45001.

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.