Metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych

Celem szkolenia jest nabycie przez pracowników dozoru (dyrektorów, kierowników, mistrzów, liderów i brygadzistów), prowadzących szkolenia BHP w postaci instruktażu stanowiskowego, teoretycznych i praktycznych umiejętności przekazywania podległym pracownikom niezbędnej wiedzy, egzekwowania od nich posiadanych (nabytych) wiadomości oraz organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP (wg zasad andragogiki – tzn. nauczania dorosłych).

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

godz. 9.00 – 15.00

 1. Omówienie celu zajęć
 2. Interpretacja Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Opracowanie programu instruktażu stanowiskowego z podziałem na wymagane etapy
 4. Organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń:
  • cechy dobrego wykładowcy
  • cechy ucznia dorosłego
  • metody na „trudnych słuchaczy”
  • charakterystyka zasad nauczania
  • dobór metod przekazywania wiedzy
  • techniki kontroli procesów szkolenia
 5. Egzamin

Cena

450 zł netto

Cena regularna

430 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
Czas trwania: 1 dzień

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

zapytaj o szkolenie zamknięte

Trenerzy

Dariusz Okraska – Specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-ISO 45001.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.