Norma ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego – doświadczenia 5 lat funkcjonowania normy

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami zawartymi w normie ISO 14001:2015, występującymi tam terminami i podstawowymi zasadami.

Program szkolenia

godz. 08.00-14.00

  1. Terminy i definicje
  2. Interpretacja wymagań normy ISO 14001:2015
  3. Strategiczne zarządzanie środowiskowe (zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, przywództwo)
  4. Ochrona środowiska, efekty działalności środowiskowej – proaktywne inicjatywy
  5. Myślenie w kategoriach cyklu życia
  6. Podejście oparte na ryzyku podczas planowania, wdrażania oraz funkcjonowania systemu
  7. Komunikacja
  8. Udokumentowane informacje

Cena

350 zł netto

Cena regularna

330 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 6 h

Terminy

08.11.2021 – online

Trenerzy

Maciej Kostrzanowski – konsultant zajmujący się opracowywaniem i wdrażaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego w różnych organizacjach oraz prowadzeniem szkoleń w tej tematyce. Auditor techniczny Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie EMS, EMAS, BHP, GHG, auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego. Członek Komitetu Technicznego nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (jako przedstawiciel tego komitetu uczestniczył m.in. w pracach wspólnego zespołu KT nr 6 i nr 270 w opracowaniu polskiej wersji normy 19011:2003 oraz normy ISO 14001:2015). Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Maciej Kostrzanowski, tel. 504-255-341, m.kostrzanowski@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.