Norma ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością – doświadczenia 5 lat funkcjonowania normy

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001:2015, występującymi tam terminami i podstawowymi zasadami.

Program szkolenia

godz. 08.00-14.00

  1. Przyczyny nowelizacji normy ISO 9001:2015
  2. Struktura normy
  3. Terminy i definicje zawarte w normie
  4. Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015
  5. Podejście procesowe do zarządzania jakością w normie ISO 9001:2015
  6. Dostosowanie organizacji do wymagań standardu ISO 9001:2015
  7. Rola najwyższego kierownictwa w zapewnieniu skutecznego zarządzania jakością

Cena

350 zł netto

Cena regularna

330 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 6 h

Terminy

03.11.2021 – online

Trenerzy

Dariusz Okraska – specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną, auditor wewnętrzny ZSZ, auditor angielskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Współautor publikacji Verlag Dashoffer „Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000”.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.