Nowe wymagania w zakresie BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:

 • zmianami w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • obowiązującymi określeniami i definicjami
 • wymaganymi kwalifikacjami osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • ramową Instrukcją Organizacji Pracy

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

 1. Najważniejsze zmiany w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 2. Najważniejsze charakterystyczne określenia i definicje
 3. Prawo energetyczne i akty wykonawcze – uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych
 4. Ramowa Instrukcja Organizacji Pracy – omówienie z uwzględnieniem interpretacji zapisów między innymi takich jak:
  • prowadzący eksploatację
  • ustalenie osób odpowiedzialnych za organizację pracy
  • odpowiedzialność osób wykonujących prace na polecenie pisemne
  • organizacja pracy przy urządzeniach energetycznych
  • organizacja innych prac
  • wykonywanie pracy na polecenie pisemne
  • wykonywanie pracy na podstawie instrukcji
  • wykonywanie prac bez polecenia
 5. Pytania Uczestników szkolenia

Cena

550 zł netto

Cena regularna

500 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
Czas trwania: 1 dzień

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

14.12.2021 – Częstochowa
Siedziba Biura „SYSTEM” Sp. Jawna,
ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-202 Częstochowa

Trenerzy

Maciej Ujma – nadinspektor pracy w OIP Katowice – oddział w Częstochowie. Członek sekcji specjalistycznej Państwowej Inspekcji Pracy „energetyka” oraz sekcji „nadzór rynku”. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.