Ocena ryzyka zawodowego – analiza, dokumentowanie, warsztaty praktyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników zespołów oceniających ryzyko zawodowe z metodami oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy oraz zmianami w regulacjach prawnych w tym zakresie.

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

 1. Wymagania prawne w zakresie identyfikowania zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego
 2. Metody zarządzania ryzykiem wynikające z przepisów prawnych
 3. Wymagania zaktualizowanej normy PN-N 18002 – Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
 4. Szacowanie ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE
 5. Ocena ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk – ćwiczenia
 6. Planowanie i podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 7. Wykorzystanie oceny ryzyka zawodowego w działalności Organizacji
 8. Skuteczne informowanie pracowników o ocenie ryzyka zawodowego
 9. Analiza opłacalności

Cena

1650 zł netto

Cena regularna

1550 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 1-osobowych
Czas trwania: 2 dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

09-10.12.2021 – Ustroń
Hotel „Wilga”, ul. Zdrojowa 7, 43-450 Ustroń
dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto

Trenerzy

Andrzej Kowalkow – wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy m.in. w: PCBC, WSZOP, CIOP,  UDT. Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie. Auditor wiodący Bureau Veritas Certification Polska.

Dariusz Okraska – Specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-ISO 45001.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.