Ochrona pracy kobiet

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi przepisami regulującymi szczególny zakres ochrony kobiet w pracy.

Program szkolenia

godz. 10.00-12.00

  1. Nowelizacja przepisów
  2. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów
  3. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym
  4. Prace w narażeniu na hałas lub drgania
  5. Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego
  6. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi
  7. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
  8. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi

Cena

250 zł netto

Cena regularna

230 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 2 h

Terminy

zapytaj o szkolenie zamknięte

Trenerzy

Jarosław Uhornicki – Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.