Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg wymagań normy ISO 45001:2018

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pełnienia w organizacji roli Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań normy PN-ISO 45001:2018.

Program szkolenia

Dzień pierwszy – godz. 08.00-14.00

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Podstawowe definicje Systemu Zarządzania BHP
 3. Interpretacja wymagań normy PN-ISO 45001:2018:
  • określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych związanych z procesami
  • określenie stron zainteresowanych
  • określenie, ocena i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
  • role w organizacji
  • planowanie sterowania operacyjnego
  • outsourcing, zakupy, wykonawcy
  • monitorowanie, pomiary, analizy i ocen
  • weryfikacja udokumentowanych informacji
  • wytyczne prowadzenia auditów
  • proces ciągłego doskonalenia

Dzień drugi – godz. 08.00-14.00

 1. Etapy wdrażania Systemu Zarządzania BHP
 2. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP
 3. Sposoby wdrożenia, nadzoru i utrzymania Systemu Zarządzania BHP:
  • Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
  • wymagania prawne i ocena zgodności
  • planowanie
  • szkolenia i kompetencje
  • identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego
  • dokumentacja Systemu Zarządzania BHP
  • cele i programy Systemu Zarządzania BHP
  • znaczące zagrożenia i awarie
  • wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
  • niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
  • identyfikacja niezgodności, ustalenie i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych
  • planowanie i monitorowanie realizacji auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania BHP
  • ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych Systemu Zarządzania BHP
  • przegląd zarządzania
 4. Doskonalenie Systemu Zarządzania BHP
 5. Egzamin

Cena

750 zł netto

Cena regularna

700 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 12 h

Terminy

27 i 29.10.2021 – online
20 i 22.12.2021 – online

Trenerzy

Dariusz Okraska – specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną, auditor wewnętrzny ZSZ, auditor angielskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Współautor publikacji Verlag Dashoffer „Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000”.

Andrzej Kowalkow – wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy m.in. w: PCBC, WSZOP, CIOP,  UDT. Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie. Auditor wiodący Bureau Veritas Certification Polska.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.