Zasady zwalczania pożarów i ewakuacja oraz udzielanie pierwszej pomocy

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności teoretycznych oraz praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy i aktualizacja posiadanej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nabycie umiejętności teoretycznych oraz praktycznych prowadzenia ewakuacji oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

godz. 09.00 – 15.00

PPOŻ

 1. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 2. Sposoby alarmowania w przypadku pożaru
 3. Zasady gaszenia pożarów
 4. Podręczny sprzęt gaśniczy
 5. Stałe urządzenia gaśnicze
 6. Zasady  prowadzenia ewakuacji, drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne

Pierwsza pomoc

 1. Podstawowe definicje
 2. Schemat postępowania z osobą poszkodowaną w różnych przypadkach
 3. Pierwsza pomoc w przypadku dzieci
 4. Postępowanie przypadku niemowląt
 5. Opatrywanie ran

Cena

180 zł netto

Cena regularna

160 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
Czas trwania: 1 dzień

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

25.10.2021 – Częstochowa
Siedziba Biura „SYSTEM” Sp. Jawna,
ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-202 Częstochowa
13.12.2021 – Częstochowa
Siedziba Biura „SYSTEM” Sp. Jawna,
ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-202 Częstochowa

Trenerzy

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.