Przygotowanie, realizacja i dokumentowanie prac szczególnie niebezpiecznych – Warsztaty szkoleniowe BHP

Celem warsztatów szkoleniowych jest:

  • zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi prac szczególnie niebezpiecznych, w tym prac przy urządzeniach energetycznych, prac realizowanych na terenie placów i inwestycji budowlanych oraz prac przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
  • przedstawienie przypadków i problemów oraz praktycznych przykładów procedur wykonawczych prac szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

godz. 13.00 – 15.00 – rejestracja Uczestników warsztatów szkoleniowych i obiad
Dzień pierwszy –  godz. 15.00 – 18.00

  1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych
  2. Prace pożarowo-niebezpieczne

Dzień drugigodz. 09.00 – 15.00

  1. Warunki bezpiecznej eksploatacji oraz organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikające z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
  2. Wymagania BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Dzień trzeci – godz. 9.00 – 13.00

  1. Wymagania BHP przy realizacji prac budowlanych i remontowych

Cena

1650 zł netto

Cena regularna

1550 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

  • materiały szkoleniowe
  • wyżywienie
  • noclegi w pokojach 1-osobowych
Czas trwania: 3 dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

14-16.04.2021 – Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „HYRNY” ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane
dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 200 zł netto
09-11.06.2021 – Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „HYRNY” ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane
dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 200 zł netto

Trenerzy

mgr inż. inżynierii lądowej Wiesława Saroma – Starszy Inspektor Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy, OIP Tarnów – specjalista w zakresie BHP w budownictwie. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem, wykładowca na szkoleniach Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dariusz Okraska – Specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-ISO 45001.

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.