Rola i zadania Komisji Rewizyjnych Związków Zawodowych, hierarchia w strukturze organizacyjnej związków – Warsztaty szkoleniowe BHP dla związków zawodowych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • strategii działania zakładowej organizacji związkowej
  • profesjonalizmu działania organizacji związkowej
  • zbiorowego prawa pracy

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

1. Struktura wewnątrzorganizacyjna związków zawodowych – charakterystyka poszczególnych organów:
a. organ uchwałodawczy, tj. zgromadzenie członków bądź delegatów (np. zjazd)
b. organ wykonawczo-zarządzający (np. zarząd)
c. organ kontrolno-nadzorczy (np. komisja rewizyjna)
d. organ dyscyplinarny (np. sąd koleżeński)
2. Komisja Rewizyjna – rola i zadania organu
3. Mechanizm ochronny stosunku pracy działaczy związkowych z wyszczególnieniem przynależności działacza do konkretnego organu
4. Statut organizacji związkowej – charakter prawny tego aktu
5. Wybrane regulacje prawne z zakresu ochrony pracy

Cena

1650 zł netto

Cena regularna

1550 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

  • materiały szkoleniowe
  • wyżywienie
  • noclegi w pokojach 1-osobowych
Czas trwania: 2 dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

zapytaj o szkolenie zamknięte

Trenerzy

Pelagia Piega – wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole „HUMANITAS” w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. Inspektor Pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.