System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001:2018 – nowe wymagania oraz ich praktyczne wdrożenie

Celem szkolenia podniesienie wiedzy Uczestników w zakresie wymagań dla Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001:2018, powiązań tego systemu z efektywnością energetyczną oraz praktycznych sposobów doskonalenia zarządzania energią.

Program szkolenia

godz. 08.00-14.00

  1. Wprowadzenie do szkolenia
  2. Struktura, definicje i elementy Systemu Zarządzania Energią wg układu normy ISO 50001:2018
  3. Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 50001:2018 z uwzględnieniem możliwości doskonalenia elementów Systemu Zarządzania Energią
  4. Wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej i ich powiązania z Systemem Zarządzania Energią wg ISO 50001
  5. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Cena

350 zł netto

Cena regularna

330 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 6 h

Terminy

zapytaj o szkolenie zamknięte

Trenerzy

Andrzej Ociepa – specjalista ds. projektowania i wdrażania Systemów Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018. Specjalista ds. przeglądów energetycznych i Systemu Zarządzania Energią, auditor ISO 50001 w Centrum Certyfikacji Jakości WAT. Posiada doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne w zakresie wdrażania i auditowania Systemów Zarządzania Energią. Realizował projekty m.in. dla Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., PGE GiEK SA Elektrowni Bełchatów, PKN ORLEN SA czy CEMEX Polska Sp. z o.o.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.