Przejdź do treści

Szkolenie BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy i Przedstawicieli Pracowników

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy, Przedstawicieli Pracowników oraz prawa pracy
 • prawidłowej oceny przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenia dochodzenia powypadkowego
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Program szkolenia

godz. 6.00 – 9.00 – rejestracja Uczestników szkolenia i śniadanie
Dzień pierwszy – godz. 9.00 – 18.30

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Istotne zmiany wymagań prawnych z zakresu prawa pracy obowiązujące po 01.01.2021 r. (wynagrodzenie za pracę, czas pracy, świadectwo pracy)
 3. Zmiany przepisów dotyczących czasu pracy oraz równego traktowania w zatrudnieniu
 4. Regulacje prawne dotyczące wykazu prac wzbronionych kobietom
 5. Odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Powołanie i działania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 7. Regulacje prawne dotyczące powołania, funkcjonowania oraz uprawnień Społecznych Inspektorów Pracy oraz Przedstawicieli Pracowników
 8. Istotne zmiany w zakresie uprawnień Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy
 9. Zadania SIP w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy
 10. Współpraca Społecznych Inspektorów Pracy z innymi organami nadzoru
 11. Uprawnienia Społecznych Inspektorów Pracy, Związków Zawodowych oraz Komisji ds. BHP w zakresie ochrony pracy

Dzień drugi godz. 9.00 – 14.30

 1. Zmiany przepisów branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące po 01.01.2021 r.
 2. Ogólne wymagania BHP dla stanowisk, obiektów, maszyn i urządzeń – kontrola zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Prace szczególnie niebezpieczne
 4. Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
 5. Badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:
  • wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny – definicje
  • obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych
  • obowiązki zespołów powypadkowych
 6. Komunikacja interpersonalna w sytuacjach stresowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania podczas zdarzeń wypadkowych, zagrożeń awaryjnych w zakładzie pracy oraz obostrzeń wynikających z Covid-19

Dzień trzeci godz. 8.30 – 13.30

 1. Przykładowe wypadki przy pracy – analiza ich przyczyn i okoliczności (studium przypadku – ćwiczenia)
 2. Najczęściej powtarzane błędy w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej
 3. Działania prewencyjne w zakresie ograniczania wypadków przy pracy
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – dobór środków organizacyjnych i ochronnych
 5. Praktyczne uwagi do identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz jego dokumentowania
 6. Możliwość wykorzystania rozwiązań Systemu Zarządzania BHP wg nowej normy PN-ISO 45001:2018 w działaniach prewencyjnych w zakresie nadzoru i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 7. Egzamin

godz. 13.30 – obiad

Cena

2200 zł netto

Cena regularna

2100 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM”, studenci oraz uczestnicy Letniej Akademii.

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 1-osobowych
Czas trwania: 3 dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

21-23.09.2022 – Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „HYRNY” ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane
Cena 2100 zł netto, cena promocyjna 2000 zł netto
Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto
05-07.10.2022 – Wrocław
Hotel „Stara Garbarnia”, ul. Wielkopolska 72, 54-027 Wrocław
Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto
30.11-02.12.2022 – Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „HYRNY” ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane
Cena 2100 zł netto, cena promocyjna 2000 zł netto
Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto

Trenerzy

Jarosław Uhornicki – Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy.

Pelagia Piega – Wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole „HUMANITAS” w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. Inspektor Pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Dariusz Okraska – Specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-ISO 45001.

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Jak zgłosić się na szkolenie?

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i wyślij na adres:
zgloszenia@biuro-system.com
lub zadzwoń (34) 321 43 80.

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności