Szkolenie okresowe BHP dla Pracodawców oraz Osób Kierujących Pracownikami

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii. Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy maseczki lub przyłbice ochronne.

Program szkolenia

godz. 6.00 – 9.00 – rejestracja Uczestników szkolenia i śniadanie
Dzień pierwszy – godz. 9.00 – 18.30

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Istotne zmiany wymagań prawnych z zakresu prawa pracy obowiązujące po 01.01.2020 r. (wynagrodzenie za pracę, czas pracy, świadectwo pracy)
 3. Zmiany przepisów dotyczących czasu pracy oraz równego traktowania w zatrudnieniu
 4. Regulacje prawne dotyczące wykazu prac wzbronionych kobietom
 5. Odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Powołanie i działania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 7. Istotne zmiany w zakresie uprawnień Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy
 8. Gaszenie pożarów i ewakuacja pracowników:
  • podstawy prawne ochrony PPOŻ
  • sposoby alarmowania, ostrzegania i postępowania przy zaistnieniu pożaru lub innych zagrożeń
  • zasady bezpiecznej ewakuacji i drogi ewakuacyjne
 9. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń – udzielanie pierwszej pomocy w pracy
 10. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dzień drugi – godz. 9.00 – 14.30

 1. Zmiany przepisów branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące po 01.2020 r.
 2. Ogólne wymagania BHP dla stanowisk, obiektów, maszyn i urządzeń – kontrola zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Prace szczególnie niebezpieczne
 4. Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
 5. Badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:
  • wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny – definicje
  • obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych
  • obowiązki zespołów powypadkowych

Dzień trzeci – godz. 8.30 – 13.30

 1. Przykładowe wypadki przy pracy – analiza ich przyczyn i okoliczności (studium przypadku – ćwiczenia)
 2. Najczęściej powtarzane błędy w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej
 3. Działania prewencyjne w zakresie ograniczania wypadków przy pracy
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – dobór środków organizacyjnych i ochronnych
 5. Egzamin

godz. 13.30 – obiad

Cena

1750 zł netto

Cena regularna

1650 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 1-osobowych
Czas trwania: 3 dni

Terminy i miejsca

21-23.10.2020 – Ustroń
Hotel „Jaskółka”, ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń
dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 200 zł netto
02-04.12.2020 – Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „HYRNY” ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane
dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 200 zł netto

Trenerzy

Jarosław Uhornicki – Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy.

Pelagia Piega – Wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole „HUMANITAS” w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. Inspektor Pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Andrzej Nowak – Praktyk z ponad 20-letnim stażem w wielu branżach, biegły sądowy w zakresie BHP. Publicysta i stały współpracownik redakcji ATEST- Ochrona Pracy, wykładowca zagadnień BHP na studiach podyplomowych w Uniwersytecie im. J. Długosza w Częstochowie. W latach 2007-2019 wiceprezes Zarządu Głównego, prezes o/Częstochowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, laureat wyróżnienia ZŁOTE SZELKI.

Dariusz Okraska – Specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-ISO 45001.

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.