Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników Służby BHP

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • oceny przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenia dochodzenia powypadkowego
 • rozwiązywania trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

godz. 11.00 – 14.30 – rejestracja Uczestników szkolenia i obiad
Dzień pierwszy – godz. 14.30 – 18.30

 1. Zasady prowadzenia i dokumentowania kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Odpowiedzialność i zadania pracowników służby BHP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie badania i oceny warunków pracy – studium przypadku:
  • budynki i budowle
  • maszyny i inne urządzenia techniczne
  • procesy

Dzień drugi godz. 9.00 – 18.30

 1. Istotne zmiany wymagań prawnych z zakresu prawa pracy obowiązujące po 01.01.2021 r. (wynagrodzenie za pracę, czas pracy, świadectwo pracy, RODO)
 2. Odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Powołanie i działania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 4. Zmiany przepisów branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na dzień 01.01.2021 r.
 5. Ogólne wymagania BHP dla stanowisk, obiektów, maszyn i urządzeń – kontrola zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Prace szczególnie niebezpieczne
 7. Badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:
  • wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny – definicje
  • obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych
  • obowiązki zespołów powypadkowych
 8. Komunikacja interpersonalna w sytuacjach stresowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania podczas zdarzeń wypadkowych, zagrożeń awaryjnych w zakładzie pracy oraz obostrzeń wynikających z Covid-19

Dzień trzeci godz. 9.00 – 14.00

 1. Przykładowe wypadki przy pracy – analiza ich przyczyn i okoliczności (studium przypadku – ćwiczenia)
 2. Najczęściej powtarzane błędy w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej
 3. Działania prewencyjne w zakresie ograniczania wypadków przy pracy
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – dobór środków organizacyjnych i ochronnych

Dzień czwarty godz. 8.30 – 13.30

 1. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi BHP – kontrole pracowników służby BHP oraz Komisji ds. BHP
 2. Praktyczne uwagi do identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz jego dokumentowania
 3. Możliwość wykorzystania rozwiązań Systemu Zarządzania BHP wg nowej normy PN-ISO 45001:2018 w działaniach prewencyjnych w zakresie nadzoru i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Gaszenie pożarów i ewakuacja pracowników:
  • podstawy prawne ochrony PPOŻ.
  • sposoby alarmowania, ostrzegania i postępowania przy zaistnieniu pożaru lub innych zagrożeń
  • zasady bezpiecznej ewakuacji i drogi ewakuacyjne
 5. Egzamin

godz. 13.30 – obiad

Cena

2200 zł netto

Cena regularna

2100 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 1-osobowych
Czas trwania: 4 dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

19-22.10.2021 – Ustroń
Hotel „Wilga”, ul. Zdrojowa 7, 43-450 Ustroń
Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto
23-26.11.2021 – Zakopane
Hotel „Tatra”, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto

Trenerzy

Jarosław Uhornicki – Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy.

Pelagia Piega – Wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole „HUMANITAS” w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. Inspektor Pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Dariusz Okraska – Specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-ISO 45001.

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.