Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
  • odpowiedzialność projektantów, konstruktorów i technologów związana z wykonywanym zawodem
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno- sanitarnych)
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
  • system oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nadzór i kontrola warunków pracy
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Cena

od

80 zł netto

do

180 zł netto

w zależności od formy szkolenia i liczby uczestników

Formy szkolenia:

 • kurs
 • samokształcenie kierowane oraz seminarium
 • samokształcenie kierowane
Czas trwania: 16 h

Terminy i miejsca

Każdy wtorek
W przypadku większej liczby uczestników z jednej organizacji – termin i miejsce do uzgodnienia

Trenerzy

Szkolenie poprowadzą wykładowcy Biura „SYSTEM” Sp. J. posiadający bardzo bogate doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności przelewem w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury lub gotówką w dniu szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398