Szkolenie wstępne BHP

Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie nowo przyjmowanego pracownika z podstawowymi przepisami i zasadami BHP oraz przygotowanie go do bezpiecznego podjęcia i wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku.

Program szkolenia

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie BHP
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
 4. Zasady poruszania się po terenie zakładu pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie, ryzyko zawodowe oraz zapobieganie
 6. Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnętrznym
 7. Zasady przydzielania odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość na miejscu pracy, higiena osobista pracownika – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 11. Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku

Cena

od

50 zł netto

do

70 zł netto

w zależności od liczby uczestników

Formy szkolenia:

 • instruktaż ogólny
Czas trwania: 3 h

Terminy i miejsca

Każda środa
W przypadku większej liczby uczestników z jednej organizacji – termin i miejsce do uzgodnienia

Trenerzy

Szkolenie poprowadzą wykładowcy Biura „SYSTEM” Sp. J. posiadający bardzo bogate doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności przelewem w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury lub gotówką w dniu szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398