Umowy cywilnoprawne – ochrona wynagrodzenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi umów cywilnoprawnych.

Program szkolenia

godz. 10.00-12.00

  1. Zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  2. Osoby uprawnione do otrzymania minimalnej stawki godzinowej
  3. Zasady potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia
  4. Wyłączenia przepisów dot. minimalnej stawki godzinowej
  5. Wysokość minimalnej stawki godzinowej
  6. Sankcje za naruszenie przepisów
  7. Pozostałe zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  8. Zmiana ustawy o PIP

Cena

200 zł netto

Cena regularna

180 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 2 h

Terminy

zapytaj o szkolenie zamknięte

Trenerzy

Jarosław Uhornicki – Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.