Warsztaty doskonalące BHP dla Członków Zakładowych Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Społecznych Inspektorów Pracy oraz Przedstawicieli Pracowników

Celem warsztatów szkoleniowych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących powołania oraz zadań i obowiązków Komisji BHP
 • przepisów prawnych dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy
 • przepisów dotyczących rodzicielstwa oraz czasu pracy
 • trybu postępowania w zakresie wypadku w drodze i z pracy
 • prawidłowej oceny przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenia dochodzenia powypadkowego
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

godz. 6.00 – 9.00 – rejestracja Uczestników warsztatów szkoleniowych i śniadanie
Dzień pierwszy – godz. 09.00 – 15.00

 1. Aktualne wymagania prawne z zakresu prawa pracy, w tym:
  • zmiany przepisów dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
  • zmiany przepisów w zakresie czasu pracy
 2. Zadania i współpraca Społecznych Inspektorów Pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy
 3. Komisja BHP:
  • skład Komisji BHP oraz podział na Komisję Główną BHP i Komisje Terenowe BHP
  • powołanie członków Komisji BHP
  • zasady oraz wytyczne działania i kontroli Komisji BHP
  • działania prewencyjne Komisji BHP

Dzień drugi godz. 09.00 – 14.00

 1. Obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadków:
  • wymagania prawne w zakresie dochodzenia wypadków przy pracy
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  • dokumentacja powypadkowa
  • badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  • badanie i ustalanie przyczyn wypadków przy pracy – studium przypadku
  • najczęściej powtarzane błędy w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej
  • wymagania prawne w zakresie dochodzenia wypadków w drodze i z pracy
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w drodze i z pracy

Dzień trzeci godz. 09.00 – 13.30

 1. Błędy w ocenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami na stanowiskach pracy
 2. Wymagania prawne w zakresie komunikacji i konsultacji pracodawcy z pracownikami
 3. Ogólne wymagania BHP dla stanowisk, obiektów, maszyn i urządzeń
 4. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe:
  • zgłaszanie i rejestracja
  • ocena przyczyn wystąpienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego
  • działania profilaktyczne

godz. 13.30 – obiad

Cena

1950 zł netto

Cena regularna

1850 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 1-osobowych
Czas trwania: 3 dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

20-22.10.2021 – Ustroń
Hotel „Wilga”, ul. Zdrojowa 7, 43-450 Ustroń
Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto
24-26.11.2021 – Zakopane
Hotel „Tatra”, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto

Trenerzy

Jarosław Uhornicki – Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy.

Pelagia Piega – Wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole „HUMANITAS” w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. Inspektor Pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Andrzej Nowak – Praktyk z ponad 20-letnim stażem w wielu branżach, biegły sądowy w zakresie BHP. Publicysta i stały współpracownik redakcji ATEST- Ochrona Pracy, wykładowca zagadnień BHP na studiach podyplomowych w Uniwersytecie im. J. Długosza w Częstochowie. W latach 2007-2019 wiceprezes Zarządu Głównego, prezes o/Częstochowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, laureat wyróżnienia ZŁOTE SZELKI.

Dariusz Okraska – Specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-ISO 45001.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.