Wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny – Warsztaty szkoleniowe BHP

Celem warsztatów szkoleniowych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących zaistnienia wypadków przy pracy
 • obowiązków pracodawcy i zespołów powypadkowych po zaistnieniu wypadków
 • zasad współpracy z zewnętrznymi organami nadzoru w przypadku zaistnienia wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych
 • postępowania roszczeniowego i świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

godz. 12.00 – 15.00 – rejestracja Uczestników warsztatów szkoleniowych i obiad
Dzień pierwszy – godz. 15.00 – 18.00

 1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych
 2. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Dzień drugigodz. 09.00 – 15.00

 1. Wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny – definicje
 2. Obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych
 3. Obowiązki zespołów powypadkowych
 4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych – studium przypadku
 5. Komunikacja interpersonalna w sytuacjach stresowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania podczas zdarzeń wypadkowych, zagrożeń awaryjnych w zakładzie pracy oraz obostrzeń wynikających z Covid-19

Dzień trzecigodz. 8.30 – 13.30

 1. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy po zaistnieniu wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego
 2. Dochodzenie powypadkowe i analiza przyczyn wypadków przy pracy
 3. Działania w zakresie ograniczania wypadków przy pracy
 4. Wypadki na terenie innego pracodawcy
 5. Postępowania roszczeniowe i świadczenia z tytułu wypadku przy pracy
 6. Identyfikacja i nadzorowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych

godz. 13.30 – obiad

Cena

1950 zł netto

Cena regularna

1850 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 1-osobowych
Czas trwania: 3 dni

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

20-22.10.2021 – Ustroń
Hotel „Wilga”, ul. Zdrojowa 7, 43-450 Ustroń
Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto
24-26.11.2021 – Zakopane
Hotel „Tatra”, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 250 zł netto

Trenerzy

Jarosław Uhornicki – Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy.

Pelagia Piega – Wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole „HUMANITAS” w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. Inspektor Pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Dariusz Okraska – Specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg norm OHSAS 18001 i PN-ISO 45001.

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.