Wypadki przy pracy – ustalanie przyczyn, dochodzenie powypadkowe, dokumentacja

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką wypadków przy pracy m.in. kwestiami związanymi z ustalaniem przyczyn wypadków, prowadzeniem dochodzeń powypadkowych oraz kompletowaniem dokumentacji powypadkowej.

Program szkolenia

godz. 8.00-14.00

  1. Podstawowe definicje i dokumenty związane z wypadkami przy pracy
  2. Ustalanie przyczyn wypadków przy pracy (studium przypadku) – ćwiczenia
  3. Zwrotne wykorzystanie informacji z ustaleń zespołu powypadkowego w profilaktyce wypadkowej
  4. Opracowanie dokumentacji powypadkowej i analiza najczęściej powtarzanych błędów w dokumentacji – ćwiczenia
  5. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracodawcy, osób kierujących oraz pracowników wynikająca z zaistniałych wypadków przy pracy

Cena

300 zł netto

Cena regularna

280 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 6 h

Terminy

zapytaj o szkolenie zamknięte

Trenerzy

Jarosław Uhornicki – Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.