Zasady zwalczania pożarów i ewakuacja

Celem szkolenia jest aktualizacja posiadanej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nabycie umiejętności teoretycznych oraz praktycznych prowadzenia ewakuacji oraz  postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii. Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy maseczki lub przyłbice ochronne.

Program szkolenia

godz. 08.00 – 15.00

 1. Wstęp
 2. Podstawowe definicje
 3. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 4. Sposoby alarmowania w przypadku pożaru
 5. Zasady gaszenia pożarów
 6. Podręczny sprzęt gaśniczy
 7. Stałe urządzenia gaśnicze
 8. Zasady  prowadzenia ewakuacji, drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne
 9. Prace pożarowo niebezpieczne
 10. Strefy zagrożenia wybuchem – EX

Cena

130 zł netto

Cena regularna

100 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
Czas trwania: 1 dzień

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

12.10.2020 – Częstochowa
Siedziba Biura „SYSTEM” Sp. Jawna,
ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-202 Częstochowa
18.11.2020 – Częstochowa
Siedziba Biura „SYSTEM” Sp. Jawna,
ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-202 Częstochowa

Trenerzy

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.