Przejdź do treści

Czy jest potrzebna aktualizacja ryzyka zawodowego w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2?

Panująca epidemia skłoniła pracodawców do ponownej analizy warunków pracy pod kątem zagrożenia SARS-CoV-2. Pracodawca ma obowiązek podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na omawiany czynnik biologiczny. W celu wdrożenia środków ochrony i mechanizmów, które mają przeciwdziałać oraz minimalizować ryzyko zarażenia, konieczne jest przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2. Aktualizacja ryzyka zawodowego może być przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Odwołując się do § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005 poz. 716) pracodawca ma obowiązek wykonać ocenę ryzyka zawodowego i ją aktualizować w razie zaistnienia zmian, które maja znaczenie dla pracowników w miejscu pracy. Ponieważ  SARS-CoV-2 jest nowym szkodliwym czynnikiem biologicznym, pracodawca powinien zaktualizować dokonaną ocenę ryzyka zawodowego.

W celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego można skorzystać z różnych metod dokonywania takiej oceny, a mianowicie;

  • oceny ryzyka według polskiej normy PN-N-18002 – ocenia się w niej ciężkość następstw danego zagrożenia oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń odpowiednio do trzech poziomów
  • małego, średniego i dużego; po dokonaniu tej oceny następuje określenie poziomu ryzyka, w skali od małego, przez średnie do dużego
  • wstępnej analizy zagrożeń (tzw. metoda PHA)
  • oceny ryzyka przy pomocy wskaźnika ryzyka
  • oceny ryzyka przy pomocy analizy bezpieczeństwa pracy

Ocena ryzyka to badanie przebiegu wykonywanej pracy i stanowisk, miejsca oraz warunków jej wykonywania, ustalenie i zapisanie, które czynniki mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie oraz bezpieczeństwo pracownika zatrudnionego na danym stanowisku.

Stan epidemii wymaga na pracodawcach podjęcia kroków zmierzających do ograniczenia zagrożenia zarażenia pracowników wirusem. Ocena ryzyka zawodowego powinna być na bieżąco aktualizowana, w szczególności w odniesieniu do zmian mających szczególne znaczenia dla zdrowia osób zatrudnionych w miejscu pracy. Tylko dzięki aktualizacji ryzyka możliwe jest wdrożenie w zakładach pracy odpowiednich środków ochrony i zminimalizowanie zagrożenia wywołanego wirusem  SARS-CoV-2.

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności