Przejdź do treści

Urządzenia transportu bliskiego i resurs UTB?

Jakie są urządzenia transportu bliskiego?

Za transport uważa się zespół czynności związanych z przemieszczaniem towarów z użyciem odpowiedniego systemu informatycznego. Urządzenia Transportu Bliskiego umożliwiają przemieszczenie  ładunków na niewielkich dystansach. Najczęściej stosowane są w zakładach produkcyjnych, magazynach oraz na placach budowy. Warunki techniczne dozoru technicznego urządzeń  transportu bliskiego są sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Do urządzeń transportu bliskiego zalicza się między innymi:

 • Wciągarki i wciągniki,
 • Suwnice,
 • Żurawie,
 • Układnice,
 • Dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,
 • Wyciągi towarowe,
 • Podesty ruchome,
 • Urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
 • Schody i chodniki ruchome,
 • Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe,
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • Dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe
 • Dźwignice linotorowe,
 • Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych,
 • Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
 • Przeciągarki pojazdów szynowych

Co to jest resurs UTB?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego  w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, za resurs uważa się parametry graniczne stosowane do oceny i  identyfikacji stanu  technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Stopień wykorzystania resursu oblicza się na podstawie normy ISO 12482-2014, pomocne w tym mogą być normy PN-ISO 4301-5, PN-ISO 4301-1 a także PN-ISO 4306-1. Według UDT resurs maszyny osiągany jest po 10 latach użytkowania bądź po przewracaniu przez nią 7-9 tysięcy godzin. Ilość przepracowanych  godzin może jednak nie być miarodajna, jeśli maszyna była używana w wyjątkowo trudnych warunkach. Maszyna kwalifikuje się do Specjalnego Przeglądu w momencie gdy przepracuje  ona określoną graniczną ilość godzin. Bez tego przeglądu nie może być dalej eksploatowana. Dzięki określeniu resursu UTB jesteśmy w stanie lepiej zaplanować procesy i zwiększyć wydajność pracy, a także wiadomo kiedy maszyna wymaga remontu lub powinna zostać wymieniona na nową.

Eksploatujący maszynę obowiązkowo musi gromadzić odpowiednią dokumentację związaną z resursem oraz zobowiązany jest do jej przedstawienia podczas kontroli wykonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Obliczenie resursu można powierzyć innej osobie, która ma odpowiednie kompetencje związane z danym typem maszyn, ich konserwacją i eksploatacją. Specjalista powinien mieć również doświadczenie w obliczaniu resursu.

Podsumowując, aby sprzęt w pracy posłużył  pracodawcy jak najdłużej należy zadbać o jego stan, przede wszystkim:

 • Należy kontrolować stopień wykorzystania resursu maszyny,
 • Regularnie nadzorować stan techniczny maszyny,
 • Po osiągnięciu przez maszynę resursu należy wykonać przegląd specjalny wg zaleceń.

Urządzenia transportu bliskiego szkolenia zawodowe-> https://biuro-system.com/kursy-zawodowe-szkolenia/

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności