Przejdź do treści

Stopnie i tytuły w służbie BHP – krótkie wyjaśnienie

Ustawowy obowiązek utworzenia służby BHP jest na pracodawcę nakładany dopiero w momencie, gdy liczba pracowników przekroczy 100 osób, jednak dobrą praktyką może być utworzenie odrębnej komórki BHP również w mniejszych zakładach pracy. W takim przypadku wiele osób może się zastanawiać czym tak właściwie jest służba BHP i jakie stanowiska mogą ją tworzyć oraz jakich kwalifikacji należy wymagać od przyszłego pracownika tej służby. Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie.

W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, służbą bezpieczeństwa i higieny pracy (zwaną dalej służbą BHP) może być jedno lub wieloosobowa wyodrębniona komórka organizacyjna. Głównym celem służby BHP jest organizacja profilaktycznej działalności mającej na celu zapobieganie zagrożeniom zawodowym występującym na stanowiskach pracy, jak również działania służące poprawie dotychczasowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo służba BHP pełni funkcję doradczą dla pracodawcy w zakresie BHP oraz kontroluje wykonanie wszelkich zadań z tego zakresu. Jednocześnie składa się ona z kilku szczebli i stanowisk, z których każde ma ściśle określone uprawnienia. Stanowiska mogące tworzyć służbę BHP przedstawione zostały w poniższej tabeli.

StanowiskoWymagane kwalifikacje: wykształcenie / doświadczenie
Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy• co najmniej zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy• zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP, lub,
• wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub
• ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalista do spraw bezpieczeństwa higieny pracy• wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP, lub
• ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP
Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy• wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP, lub
• ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP
Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy• wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie BHP, lub
• ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie BHP
Tabela 1 – Stanowiska Służby BHP

Wraz z nabywanym doświadczeniem w służbie BHP zdobywa się wyższe tytuły. Jednoosobowa komórka BHP może być prowadzona przez Inspektora BHP, jednak do prowadzenia komórki wieloosobowej musi być zatrudniona osoba posiadająca tytuł co najmniej Specjalisty ds. BHP.

Należy nadmienić, iż oprócz funkcji doradczych, opiniodawczych i kontrolnych służba BHP posiada uprawnienia władcze na przykład do odsuwania pracowników, którzy wykonują prace wzbronione. Pełen zakres uprawnień służby BHP określony został w §  3 wyżej wymienionego rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności