Przejdź do treści

Kiedy w zakładzie pracy wymagane jest stworzenie stanowiska BHP?

Ze względu na fakt, że pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy ponosi pracodawca, a w przeważającej części przypadków nie ma on czasu oraz wystarczającej wiedzy do tego, aby pełnić funkcję służby BHP, najczęściej w zakładzie tę funkcję pełni Inspektor BHP. W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób, funkcję Inspektora BHP pełni, na podstawie art. 23711 Kodeksu Pracy („pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy”), pracownik zatrudniony do wykonywania innej pracy. Często jednak możemy zauważyć, że jest to pracownik firmy zewnętrznej, bądź też prowadzący jednoosobową działalność na zasadzie outsourcingu, który w zakładzie pojawia się raz na jakiś czas. Jest to dopuszczalna forma zatrudnienia Inspektora BHP, o ile jest to zakład pracy zatrudniający do 100 osób. Taka forma współpracy, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładów zatrudniających mniej niż 100 pracowników, jest zrozumiała, ponieważ w większości przypadków wizyty kontrolne (np. na hali produkcyjnej) przeprowadzane raz w tygodniu lub raz w miesiącu mogą w zupełności wystarczyć. Istotne jest, aby dostosować częstotliwość wizyt współpracującego z pracodawcą Inspektora BHP do potrzeb zakładu pracy.

Powstaje zatem pytanie, kiedy pracodawca ma obowiązek utworzyć etatowe stanowisko Inspektora BHP? Kwestię tę reguluje przytoczony już wcześniej art. 23711 Kodeksu Pracy, gdzie w § 1. znajdziemy informację: „Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. W myśl przytoczonego przepisu, w sytuacji, gdy stan zatrudnienia w zakładzie pracy przekroczy liczbę 100 osób, pracodawca zobowiązany jest utworzyć służbę BHP, gdzie funkcję doradczo-kontrolną pełni Inspektor BHP posiadający odpowiednie wykształcenie i staż pracy. Taka forma zatrudnienia pozwala w pełni zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy zatrudniającym dużą liczbę pracowników.

Należy brać pod uwagę również dobre praktyki pracodawcy, np. chęć zatrudnienia inspektora BHP na pełen etat mimo braku takiego obowiązku. Jest to w pełni dopuszczalne, o ile pracodawca utworzy w swoim zakładzie pracy służbę BHP oraz zatrudni osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Takie działanie pozwala na systematyczną oraz dokładną weryfikację stanu bezpieczeństwa na terenie zakładu oraz prowadzenie nadzoru i wprowadzanie działań zapobiegawczych.

Podsumowując, pracodawca ma możliwość zatrudnienia inspektora BHP zawsze, pod warunkiem, że pracownik pełniący tę funkcję spełnia wymagania dot. uprawnień, jednak prawny obowiązek utworzenia stanowiska Inspektora BHP nakładany jest na pracodawcę dopiero w sytuacji, gdy stan zatrudnienia przekracza liczbę 100 pracowników.

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności