Przejdź do treści

O instrukcji BHP słów kilka

Czym jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym znajdują się takie informacje jak: zasady BHP, wskazówki, sposoby działania. Jej zadaniem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy na temat postępowania wszędzie tam gdzie może wystąpić jakiekolwiek zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. Pracodawca musi zatem zapewnić w zakładzie pracy instrukcję BHP, jeżeli występują w nim zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników.

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy musi być dostępna dla pracowników do stałego korzystania. Nie można zatem jedynie zapoznać pracownika z instrukcją, a potem uniemożliwić mu wglądu do niej.

Czego dotyczą i co zawierają instrukcje BHP?

Instrukcje muszą dotyczyć:

  1. stosowanych w zakładzie pracy procesów technologicznych oraz wykonywanych prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  4. udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Instrukcje BHP powinny być sformułowane w sposób zrozumiały dla pracowników, wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności dokonywane po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Kto sporządza instrukcje BHP?

Instrukcje BHP sporządza pracodawca lub osoby przez niego wyznaczone, które posiadają odpowiednią wiedzę dotyczącą przepisów BHP oraz wiedzę na temat zagadnień związanych z procesami pracy odbywającymi się na konkretnych stanowiskach pracy.

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności