Przejdź do treści

Jak przebiega wstępne szkolenie BHP?

Jednym z podstawowych obowiązków spoczywających na pracodawcy jest zapewnienie przeszkolenia w dziedzinie BHP wszystkim zatrudnionym pracownikom, bez względu na stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Przeszkoleniu podlegają również uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni celem odbycia praktyki zawodowej oraz studenci odbywający praktykę studencką. Przepisy Kodeksu pracy wskazują jednoznacznie, iż każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy i pełnieniem swoich obowiązków na danym stanowisku musi być zaznajomiony z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak przeszkolenia dotyczącego przepisów, procedur oraz zasad BHP będzie skutkował niewłaściwym wypełnianiem przez pracownika jego obowiązków, jak również narażało samego pracodawcę na wszelkiego rodzaju straty i konsekwencje w postaci odpowiedzialności karnej. Z tego powodu szkolenie wstępne BHP jest tak ważnym obowiązkiem przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Art.  2373 § 1 Kodeksu pracy wskazuje jednoznacznie, że pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, umiejętności, jak również wystarczającej wiedzy z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy również nadmienić, iż zgodnie  z art.  2373 § 21 sam pracodawca ma obowiązek również odbyć szkolenie BHP oraz aktualizować swoją wiedzę w zakresie niezbędnym do pełnienia obowiązków, jakie na nim ciążą.

Szkolenie wstępne BHP przeprowadzane jest w formie instruktażu podzielonego na dwie części:

  1. instruktaż ogólny dotyczący ogólnych przepisów BHP,
  2. instruktaż stanowiskowy przeprowadzany na stanowisku pracy mający na celu przedstawienie zasad bezpiecznego wykonywania obowiązków przez pracownika.

Instruktaż ogólny może być przeprowadzany przez pracownika służby BHP jak również osobę z zewnątrz posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Trwa on minimum 3 godziny i ma zapoznać pracownika z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przed dopuszczeniem go do pracy. Ponadto ogólny instruktaż porusza kwestie obowiązków zarówno pracodawców i osób kierujących pracownikami, jak również samych pracowników. Powinien być dostosowywany również do konkretnej branży i grupy stanowiskowej szkolonego pracownika.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez osobę kierującą pracownikami lub pracodawcę pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz przeszkolenia z zakresu metod przeprowadzania instruktaży stanowiskowych. Czas trwania instruktażu stanowiskowego jest uzależniony od przygotowania zawodowego jakie posiada nowy pracownik zaczynający pracę na konkretnym stanowisku Dotyczy wszystkich nowo zatrudnionych pracowników i jest bardziej szczegółowy niż instruktaż ogólny ponieważ odnosi się do zasad pracy
i bezpiecznego sposobu jej wykonywania. Ponadto instruktaż stanowiskowy uwzględnia zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego i zagrożeniami jakie mogą występować na stanowisku i w związku z wykonywaną pracą, jak również sposobem ochrony przed zagrożeniami.

Ważność szkolenia wstępnego BHP dla konkretnej grupy stanowiskowej wynosi:

  1. dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści) – do 6 miesięcy,
  2. dla pracowników na stanowiskach robotniczych – do 12 miesięcy,
  3. dla pracowników administracyjno-biurowych – do 12 miesięcy,
  4. dla pracowników inżynieryjno-technicznych (konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji) – do 12 miesięcy,
  5. dla pracowników służby BHP – do 12 miesięcy.

Nasze szkolenia wstępne BHP.

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności